Privacy policy Uw gegevens, GDPR & meer

gefra-bvba.be wil je graag op een duidelijke manier inlichten over de manier waarop de persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt, verwerkt worden. Uiteraard kan www.gefra-bvba.be niet instaan voor het privacybeleid van de websites die je via links vanuit www.gefra-bvba.be kan bereiken.

De ingewonnen informatie op dit moment is bedoeld voor gebruik door www.gefra-bvba.be door middel van gegevensverwerking. De verzamelde informatie kan, door www.gefra-bvba.be gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven en dit in het kader van de gegevensverwerking.

Het opslaan van data bij registratie

gefra-bvba.be heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om je persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen, te beschermen tegen toegang of wijziging door onbevoegden, onjuist gebruik of bekendmaking of onwettige vernietiging of verlies. Onze werknemers, die toegang hebben tot je persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

Recht op inzage

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

De eigenaar en beheerder van de data

De "Eigenaar en Beheerder van de data", dit wil zeggen, de persoon aan wie de gegevens over de klanten en de bezoekers van de website "www.gefra-bvba.be", toebehoort is:
Gefra BVBA, Tijmstraat 2
3670 Oudsbergen
Tel: 0032(0)11.81.78.10
GSM: 0032 (0)484/168.100
Contactpersoon: Geertje Smeets

Het gebruik van de data

Vanaf je eerste bezoek aan deze site worden de volgende gegevens verzameld:

Cookie-beleid

Deze website laat - naast de directe, eigen cookies die noodzakelijk zijn voor een aangename en vlotte surfervaring - ook het gebruik van indirecte, zogenaamde Third Party cookies toe voor diensten geleverd door Google en anderen.