EPB Hoe energiezuinig is uw woning?

Als EPB-verslaggever staan wij in voor:

 • Het indienen van de startverklaring, ten laatste 1 week voor aanvang der werken.
 • De volledige berekening van het gebouw op gebied van:
  • E-peil, een maat voor de energiezuinigheid van de woning
  • S-peil, een indicatie van de isolatie van het gebouw
  • U- en R-waarden van de schildelen, waarbij het warmteverlies van de onderdelen berekend wordt
  • Ventilatie waarbij de verschillende debieten per ruimte worden berekend.
  Na de berekening wordt een adviesrapport opgemaakt naar de bouwheer waarbij dit adviesrapport als verder werkdocument wordt gebruikt en eventueel nog aan gesleuteld kan worden.
 • Opmaken en doorsturen van de eindverklaring. Dit gebeurt steeds na akkoord van de bouwheer en dit ten laatste 6 maanden na ingebruikname. Het EPB-certificaat wordt overhandigd nadat de eindverklaring is doorgestuurd en is 10 jaar geldig.